Historia och film

Målgrupp: Gymnasie- och högskolenivå

Längd: 2 timmar

Vad lär vi av historien? Att vi ingenting lär av historien eller att vinnaren skriver historia? Numera skrivs den allt oftare i filmens form. Intresset för historia har under senare år ökat kraftigt och utbudet av romaner, TV-program och filmer om historiska epoker och personer har aldrig varit så stort som idag. Vi diskuterar ämnet historia med hjälp av gestaltningar på film samt undersöker vad historieskrivning och modern nyhetsförmedling har gemensamt.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Normer & Värderingar

Normer och värderingar

Målgrupp: Gymnasie- och högskolenivå

Föreläsningen behandlar hur värderingar och normer påverkar hela vår tillvaro: på internet, i skolan, på fritiden, i hemmet.

Film

Grundläggande filmanalys

Målgrupp: Gymnasie- och högskolenivå

Basföreläsningen behandlar filmspråkets grunder och hur dessa används för att skapa intressanta berättelser.