Källkritik 2.0

Målgrupp : Företag

Längd: 2 timmar

Tillgången till information ökar ständigt och informationsflödet går väldigt snabbt. Vad är fakta och vad är tyckande i detta flöde? Hur kan vi källgranska de medier som elever använder, såsom TV, bilder, film och Internet? I denna föreläsning går vi igenom och exemplifierar olika sätt att källgranska rörlig bild, Internet och tidningar. Hur medvetna är vi om hur styrda våra sökningar på internet är och vilka algoritmer som ligger bakom det som visas i sociala medier?

Fördjupning:
Kan fås med fördjupning med inriktning eget skapande, klippning och stil

Språk:
Kan fås på engelska om så önskas.

.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Sagor

Crash course i storytelling

Målgrupp: Företag

Storytelling är en gren inom marknadsförings- och upplevelseindustrin som går ut på att bygga försäljningen. Dramaturgin bygger på något som folk vet ellerm tror sig känna igen.