Film berör: filmworkshop med Verdandi.

Julia Lagergren, Lars Ohly, Linnea Fant, Marja Koivisto i solen med grönskande träd i bakgrunden

Film berör. Och man behöver inte vara ett proffs på film för att förmedla en känsla och ett budskap.

Verdandi, en organisation som arbetar med samhällets mest utsatta, ville använda mer film i sin kommunikation av tillgänglighetsskäl. Vi satte ihop ett teoripaket och betonade tre olika genrer som de kunde välja mellan (som vi trodde att de skulle få mest nytta av). Sedan satte deltagarna igång.

En grupp gjorde en film om hemlöshet. Tystnaden och tårarna direkt efter visningen var talande, liksom applåderna som följde.

På vägen från Syninge kursgård funderade vi på vad som egentligen sker under en filmworkshop och vilka metoder vi använder för att de allra flesta ska våga testa att stå bakom och framför kameran och grundläggande redigering. 

Det här var några av sakerna som nämndes:
– Aktiverande inslag, dvs. frågor som inte har ett rätt eller fel svar. 
– Genomtänkt struktur och syfte.
– Live-redigering i rummet där vi filmar, klipper och lägger på musik och effekter för att visa på möjligheter och vad som är viktigt att tänka på.
– Tillgänglig och intuitiv teknik.
– Tydliga instruktioner – och lite kniven mot strupen vad gäller tid så att deltagarna hela tiden behöver tänka framåt.

Tack för att vi blev inbjudna till Verdandi, Lars Ohly och Marja Koivisto! Det blev en helg som vi sent kommer att glömma.