Filmpedagogerna tipsar: Fifth Risk av Michael Lewis

Skräck, svenska valet och Global MIL – week. Veckans tips binder samman alla dessa tre olika ämnen. Nu är det mindre än ett år kvar till att Global MIL-week 2019 kommer ske i Göteborg. Det är 2 veckor kvar till MIL-week 2018. Här på hemmaplan har vi fortfarande ingen regering. I efterspelet till vårat val talas det allt mer om demokratin och eventuella hot mot vår demokrati. Samtidigt är vi inne i ”skräcksäsongen” – skräckfilmer, skräck TV-serier, Halloween på Liseberg och Filmpedagogerna gör skräckfilm med elever.
Skräckmästaren H.P. Lovecraft skrev detta:


Så vad är vi rädda för idag? Hur Sverige kommer styras? Vilka våra grannar är? Vilka som kommer till Sverige? Miljöförstöring? Ekonomisk kollaps?

Michael Lewis har skrivit en ny bok – the Fifth risk. Det är den läskigaste berättelsen jag läst på oerhört länge. Boken handlar om vad som händer när vi låter enbart kortsiktiga ekonomiska intressen styra politiken och demokratin.

Varför behövs MIK/MIL? En av de främsta orsakerna till varför vi behöver bli kunniga inom MIK/MIL är för att kunna skapa och bibehålla fria och demokratiska samhällen.

Michael Lewis nya bok handlar om hur man gör för att förstöra ett välfungerande fritt och demokratiskt samhälle. I detta fall det amerikanska. Det låter alarmistiskt. Det kan väl inte stämma? USA fungerar väl jättebra? Ekonomin går bra – arbetslösheten är på väg ner – i dagsläget verkar kärnvapenkrig vara en lägre risk än förut. Problemet är att under denna fasad av framgång ser det katastrofalt ut.
Boken handlar om hur Trump-administrationen till skillnad från alla tidigare administrationer medvetet sänker tre av de största och viktigaste myndigheterna i USA. All den forskning vi inte ser men som ständigt görs som påverkar miljontals amerikaners liv och miljarders liv utanför USA. Forskning kring kärnvapen, forskning kring sjukdomar och farsoter, forskning kring energi, forskning om föda, forskning kring klimatpåverkan.
Vad kan tänkas hända i USA om de människor som innehar kompetens kring t.ex. kärnkraft/kärnvapen inte längre arbetar kvar, och ersätts av människor som har mindre kompetens än du som läser detta.
Michael Lewis bok talar med de experter som jobbade på dessa myndigheter. De berättar om vilka risker de ser framför sig utifrån sina expertområden. Boken handlar även om vilka som ersatt dessa experter, eller i många fall att de inte alls har ersatts. Och det är här skräckelementet kommer in. Boken är inte skriven som en skräckroman. Men i stort sätt alla riskerna experterna nämner är som hämtade ur apokalyptiska skräck och science-fiction berättelser. Den femte risken är helt enkelt denna – vad händer om man tar bort alla människor som arbetar så att vi alla andra skall kunna sova om nätterna och inte oroa oss över kärnvapen-attacker, miljöförstörelse, epidemier m.m.