Kan film användas som verktyg för integration?

Självklart, säger vi!

Tillsammans med FOMP (föreningen Film och mediepedagogik) har vi sammanställt fem case från olika delar av landet som vi vill lyfta fram som inspiration för er intresserade och nyfikna.

Vilka som medverkar? Akademin Valand, Fokets Bio Regina, Wisbygymnasiet, Tollereds Biograf och Historieberättarna.

Hoppas att du blir lika inspirerad som vi blev när vi fick höra om de olika projekten!

Med värme,

Julia Lagergren

Integration-genom-film