Kostnadsfritt webinarie om desinformation och konspirationsteorier under pandemin.

Vi får ett ständigt flöde av uppdateringar och information kring covid-pandemin – hur ska vi hantera det informationsflödet? Och hur kan vi identifiera desinformation på ett sätt där vi kan ta ställning och agera som samhällsmedborgare? Vågar vi till exempel vaccinera oss?

Detta är ett seminarium bestående av föreläsningar av Anette Novak, direktör för Statens medieråd, och Mathias Cederholm som driver nätverket Källkritik, fake news och faktagranskning på Facebook. Evenemanget arrangeras av Filmpedagogerna Folkets Bio med stöd av Västra Götalandsregionen i samarbete med Center för Skolutveckling. Mathias Cederholms rubrik är: ”Det andra viruset: desinformationen – innehållet, avsändarna, spridarna”. Anette Novaks rubrik är ”Så bygger vi motståndskraft i befolkningen – samordning, överblick, gemensamma verktyg”.

Du anmäler dig här.