Kvinnligt och manligt

Kvinnligt och manligt

Målgrupp: Lärarfortbildning

Vi tittar närmare på hur genus och genusfrågor skildras i media idag.

Genus

Genus

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, TV och nyheter vår syn på andra människor och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?