Öppet MIK-webinarie måndag 6 december

Välkommen till ett webinarium om UNESCOs uppdaterade ramverk för medie- och informationskunnighet, MIK! Vi har talare från Myndigheten för press, radio och tv, Statens medieråd, Nordicom, Filmpedagogerna och UNESCO som berättar hur MIK-arbetet ser ut i världen, Europa och i Sverige.

Filmpedagogerna Folkets Bio och Högskolan i Borås bjuder in till ett digitalt förmiddagsseminarium fyllt med intressant MIK-innehåll måndagen den 6 december kl. 10.00 – 12.00.

Sedan UNESCO 2011 lanserade sitt ramverk för medie- och informationskunnighet, MIK, har dokumentet legat till grund för mycket av det MIK-arbete som bedrivs i Sverige. Organisationer, myndigheter, skolor, bibliotek och lärosäten har haft en gemensam utgångspunkt för att diskutera MIK.

Nu lanserar UNESCO ett nytt ramverk. Vad är nytt? Hur har UNESCOs arbete med MIK förändrats under dessa 10 år och hur ser arbetet ut framåt? Hur arbetas det med MIK i världen, Europa och i Sverige?

Dagens talare:

Alton Grizzle är Programme Specialist vid UNESCO i Paris och har lång erfarenhet av UNESCOs MIK-arbete. Han har deltagit i framtagandet av både det gamla och det nya ramverket. Alton beskriver arbetet med framtagandet av det nya dokumentet och vad som är nytt.

Maarit Jaakkola är biträdande föreståndare på Nordicom och medförfattare till ramverket. Hon leder även UNESCOs universitetsnätverk MILID. Maarit beskriver MILIDS arbete, men också MIK-forskningsarbetet och hur det är organiserat på den lokala, svenska, nordiska och internationella nivån.

Tove De Vries från Myndigheten för press, radio och tv berättar hur de europeiska myndigheterna samverkar för att dela med sig av sina erfarenheter och metoder för att stoppa den snabba utvecklingen av desinformation och förbättra arbetet med MIK. Tove beskriver även EU:s nya AV-direktiv och vad det kan betyda i en svensk kontext.

Martina Wagner, från Statens medieråd och ansvarig för det nationella nätverket MIK Sverige, berättar om myndighetens och nätverkets arbete. Inte minst den nya resursen: MIK Sveriges kunskapsbank.

Fredrik Holmberg från Filmpedagogerna Folkets Bio reflekterar avslutningsvis över skillnader mellan UNESCOs gamla och nya ramverk, samt hur andra internationella organisationer arbetar med de framtidskompetenser som alla verkar vara överens om att vi behöver för att utveckla demokratiskt hållbara samhällen.

Du anmäler dig här!