MIK-seminarium om visuell bildning 24/5

Välkommen till ett seminarium om visuell bildning där du får en inblick i ett par aktuella forskningsprojekt kopplade till medie- och informationskunnighet (MIK).

GPS400 är ett centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet som arbetar tillsammans med museer, arkiv, bibliotek, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Vi kommer också att få ta del av några forskningsprojekt samt historiska filmer och fotografier från Göteborg med omnejd som digitaliserats. Exemplen kopplas i det här sammanhanget till en MIK-kontext.

Vad betyder GPS400?

GPS400 står för Göteborgskulturer på stan 1621–2021 och är ett centrum för samverkande visuell forskning vid Göteborgs universitet som arbetar tillsammans med museer, arkiv, bibliotek, myndigheter, näringsliv och allmänhet. Läs mer om GPS400 på deras hemsida.

Vad är MIK?

Medie- och informationskunnighet (förkortning MIK) är ett samlingsbegrepp för de kompetenser som gör att människor kan hantera, värdera och analysera det informationsflöde som förekommer via olika medietyper. Här finns en 90 sekunder kort sammanfattning av MIK-begreppet.

Medverkande:

  • Mats Jönsson, professor i Filmvetenskap
  • Erik Florin Persson, filmforskare 
  • Marie Hellervik, intendent, Göteborgs stadsmuseum 
  • Karl-Magnus Johansson, arkivarie, Riksarkivet i Göteborg 
  • Lisa Sputnes Mouwitz, chef, Medicinhistoriska museet i Göteborg

Praktiskt och anmälan

Tid: 24 maj kl. 13:00- 15:30.

Plats: Filmpedagogernas salong på Hagabion, Linnégatan 21 i Göteborg. 

Anmälan: Klicka här för att anmäla dig

Seminariet är kostnadsfritt och öppet för alla intresserade. 
Sista anmälningsdag är 23 maj. 

Arrangemanget är ett samarbete mellan Förvaltningen för kulturutvecklingFilmpedagogerna Folkets Bio och Göteborgs Universitet.