Ny, öppen MIK-plattform!

Förskoleförvaltningen i Göteborg har tillsammans med Göteborgsregionen (GR) gjort en unik satsning för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) hos förskolepersonal genom deras nya, öppna plattform MIKtemplet.

På MIK-templet finns det olika kunskapsområden, eller moduler, med korta filmer som är mellan en och ett par minuter långa:

Vad är MIK i förskolan?
Källkritik – Källtillit
Reklam
Bildkunnighet
Digital Kunnighet

I varje modul finns en inledande text om själva ämnet och material att läsa, titta eller lyssna på. Modulerna innehåller också tips på vidare läsning för den som vill fördjupa sina kunskaper och i några av modulerna finns även quiz för den som vill testa sina kunskaper.

Vi har gjort sju av filmerna på MIK-templet:

Deepfakes

Kameravinklar och bildutsnitt

Vad är reklam?

Marknadsföring och barn

Produktplaceringar

Från källkritik till källtillit

Vad är MIK?

Tipsa gärna andra om plattformen MIK-templet och använd gärna filmerna i din egen undervisning för äldre åldrar. Våra filmer passar för elever från årskurs fem och uppåt beroende på kontext och elevgrupp!