Om verksamheten

Filmpedagogerna Folkets Bio är en ideell förening som grundades 1992. Kärnan i verksamheten är rörlig bild och ungas mediekonsumtion.

Idag består vi av fem film- och mediepedagoger som arbetar på lokal, regional, nationell och internationell nivå. Sedan 2010 är vi partners med UNESCO i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK) och vi ingår även i EU:s expertgrupp Media Literacy Expert Group (MLEG).

Varje år träffar vi cirka 17 000 personer och håller ungefär 500 föreläsningar på cirka 70 orter i Sverige. Ungefär 2 500 personer får göra film med oss varje år.

Kontakta filmpedagogerna

Kontakta oss

Telefon: 031 – 12 10 90
E-post: info @ filmpedagogerna.se

Adress:
Folkets Bio Filmpedagogerna
Linnégatan 21
413 04 Göteborg

Besöksadress:
Hagabion, Linnégatan 21

VI ÄR FILMPEDAGOGERNA

Hitta din föreläsning

Övrig information

Ansök om arrangörsstöd

Filmpedagogernas föreläsningar uppfyller Västra Götalandsregionens kriterier för arrangörsstöd.

Alla kommuner och arrangörer kan därmed söka arrangörsstöd för våra samtliga aktiviteter. Arrangören betalar 50 % av arvodet, medan arrangörsstödet täcker resterande 50 % (inklusive resa och ev. boende).

Kontakta kultursamordnaren i din kommun för mer information.