Black Power Mixtape 1967-1975 Samtalshandledning PDF

“Dokumentärfilmen “Black Power Mixtape 1967-1975” berättar om en spännande tid i både amerikansk och svensk nutidshistoria. Det är en film som visar hur Black Powerrörelsen påverkade flera moderna folkrörelser med ett starkt symbolvärde in i vår tid. En stimulerande film för skolan i ämnena historia, engelska, svenska, musik, samhällskunskap och ungdomskultur.Sverige, 2011, Göran Hugo Olsson, 96 minuter