Tag: MIK Sverige

Våra samlade, öppna pedagogiska resurser

Idag, måndagen den 23 november, deltar vi på Internetdagarna under programpunkten Bildens makt tillsammans med Statens medieråd och Svenska filminstitutet. Efter vår föreläsning presenterar Johan lite mer övergripande hur vi jobbar. Han nämner flera olika resurser som vi väljer att samla även här, ifall någon missar en länk eller hänvisning. Påverka med film – en utbildningsserie bestående av fyra korta avsnitt och en handledning som vi gjorde för ABF. Reklamfilmens fantastiska värld – en utbildningsserie

Läs mer »