Identitet – om grupptryck och att kunna stå emot (ANDT)

Grundskola/Skapande skola

Vi kopplar identitet och grupptryck till ert arbete med ANDT (alkohol, narkotika, dopingpreparat, tobak). Eleverna får reflektera kring positiva och negativa konsekvenser av grupptryck utifrån flera olika filmklipp och diskussionsfrågor. Sedan får de välja att göra en film utifrån någon av följande ingångar: 1) Grupptryck och dess konsekvenser 2) Reklamfilm för en organisation som arbetar med ANDT 3) Ombytta roller – byt roller med varandra i en filmberättelse eller placera ett fenomen i en ny kontext för att tydliggöra ett visst fenomen.

Detta projekt kan fås på plats hos er eller som ett kortare upplägg på distans.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Film

Sant eller falskt?

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Vi undersöker vad som är fakta och vad som är tyckande samt hur t.ex. klippning och ljud påverkar hur vi uppfattar en berättelse.

Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.