Workshop: Gör egna fake news

Målgrupp :Företag

Längd: 2 timmar

Öka gemenskapen, träna källkritik och kreativitet och skratta tillsammans!

Öva på att granska rörlig bild och information i de medier ni använder. Vi undersöker vad som särskiljer fakta från tyckande samt hur bl.a. klippning, kameravinklar och ljudläggning påverkar hur vi uppfattar en berättelse. Deltagarna delas in i mindre grupper och får skapa egna ”fejknyhetsreportage”. Resultatet? Ökad gemenskap, kreativitet, mycket energi och mer medvetna och kritiska granskare av rörlig bild!

Upplägg: Vi inleder dagen med en interaktiv föreläsning om källkritik och rörlig bild. Sedan delas deltagarna in mindre grupper som ska planera och filma sitt eget fake news-reportage. Dagen avslutas med filmvisning.

Teknik och förutsättningar: Vi tar med all nödvändig teknik och green screen. Det enda som behövs är projektor, duk och ljud.

Språk:
Kan fås på engelska om så önskas.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Reklam - målgrupper
Film

Workshop: Reklam

Målgrupp: Företag

Öka gemenskapen, träna retorik och kreativitet och skratta tillsammans! Vilka metoder och vilka koncept används i reklam och film idag?
En aktiverande föreläsning med workshop som ständigt uppdateras.

Reklam - målgrupper
Film

Föreläsning: Reklam

Målgrupp: Företag

Vilka är sändare av film och reklam och vilka är de tänkta målgrupperna? Vilka metoder och vilka koncept används i reklam och film idag?

En aktiverande föreläsning som ständigt uppdateras!