Nyheter

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: 2 timmar föreläsning + uppföljningstillfälle med 4 timmar filmworkshop

Eleverna skapar, filmar och klipper ett nyhetsinslag baserat på den senaste tidens nyhetsflöde. Klassen delas in i två grupper som skapar två olika nyhetssändningar. När nyhetsinslagen är klara har eleverna fått öva sig på research, källkritik, nyhetsvärdering, presentationsteknik, tala inför publik, grupparbete och genrer inom nyhetsrapportering. 

Anmäl intresse för denna föreläsning

Ämnesövergripande: Skolans värdegrund och uppdrag

 

Nyheter: Bild

Ur syftet:

Genom undervisningen ska eleverna få erfarenheter av visuell kultur där film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer ingår.

I undervisningen ska eleverna ges möjligheter att utveckla kunskaper om hur man framställer och presenterar egna bilder med olika metoder,

/…/

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar sin kreativitet och sitt intresse för att skapa.

 

Ur centralt innehåll år 4-6:

Bildanalys 

  • Reklam- och nyhetsbilder, hur de är utformade och förmedlar budskap.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning 
och budskap.

 

Ur centralt innehåll år 7-9:

Bildanalys 

  • Bilder som behandlar frågor om identitet, sexualitet, etnicitet och maktrelationer och hur dessa perspektiv kan utformas och framställas.
  • Massmediebilders budskap och påverkan och hur de kan tolkas och kritiskt granskas.
  • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.

 

Nyheter: Musik

Ur syftet:

Genom undervisningen i ämnet musik ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att

  • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, 
och
  • analysera och samtala om musikens uttryck i olika sociala, kulturella och 
historiska sammanhang.

 

Ur centralt innehåll årskurs 1-3:

Enkla former av musikskapande, till exempel med utgångspunkt i text eller 
bild.

Gestaltning av sånger och berättelser med ljud, rytmer och rörelser.

Associationer, tankar, känslor och bilder som uppkommer när man lyssnar på musik.

 

Ur centralt innehåll årskurs 4-6:

Digitala verktyg för ljud- och musikskapande.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan i olika sammanhang. Hur musik används för påverkan och rekreation och i olika rituella sammanhang.

Musik tillsammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.

 

Ur centralt innehåll årskurs 7-9:

Digitala verktyg för musikskapande, inspelning och bearbetning.

Ljudets och musikens fysiska, tanke- och känslomässiga påverkan på människan. Musikens funktion för att markera identitet och grupptillhörighet i olika kulturer, med fokus på etnicitet och kön.

Hur musik används i olika medier, till exempel i film och datorspel.

 

Nyheter: Svenska

Väntar på innehåll

 

Nyheter: Samhällskunskap

Fler utbildningar

ANDT

Identitet – om grupptryck och att kunna stå emot (ANDT)

Vi kopplar identitet och grupptryck till ert arbete med ANDT (alkohol, narkotika, dopingpreparat, tobak). Eleverna får reflektera kring positiva och negativa konsekvenser av grupptryck utifrån flera olika filmklipp och diskussionsfrågor.

Film

Sant eller falskt?

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Vi undersöker vad som är fakta och vad som är tyckande samt hur t.ex. klippning och ljud påverkar hur vi uppfattar en berättelse.