Våra samlade, öppna pedagogiska resurser

Idag, måndagen den 23 november, deltar vi på Internetdagarna under programpunkten Bildens makt tillsammans med Statens medieråd och Svenska filminstitutet. Efter vår föreläsning presenterar Johan lite mer övergripande hur vi jobbar. Han nämner flera olika resurser som vi väljer att samla även här, ifall någon missar en länk eller hänvisning.

Påverka med film – en utbildningsserie bestående av fyra korta avsnitt och en handledning som vi gjorde för ABF.

Reklamfilmens fantastiska värld – en utbildningsserie som vi gjorde åt Konsumentverket.

Berättandets grammatik – en utbildningsserie som vi gjorde åt Skolverket, Multimediabyrån.

Vad är MIK? – en summering av MIK-begreppet på 90 sekunder.

Skapande skola – en kort informationsfilm om hur vi jobbar med filmskapande i grundskolan.

Arbeta vidare med film – ett sprillans nytt häfte som summerar några av de metoder som vi använder. Detta är ett material som håller på att sammanställas, så håll ögonen öppna! Vi lägger in mer innehåll allteftersom.

Integration genom film – Ett häfte som summerar om hur några olika aktörer i Sverige arbetar med film för att stärka individer och skapa gemenskap.

Film i förskolan – Några konkreta tips på hur film kan användas i förskolan.

Några filmhandledningar som vi har gjort.