Vi lär oss mer om GDPR

Hans Kalldal informerar om GDPR.

Idag har Julia varit på föreläsning om GDPR i praktiken. Mot bakgrund av Cambridge Analytica, big data och hur våra beteenden online kartläggs, är syftet med lagstiftningen god. Däremot är gränsdragningarna inte helt lätta, vilket juristerna håller med om; lagen är en framförhandlad överenskommelse och det saknas tidigare domar att falla tillbaka på.

Just nu anpassar vi vår verksamhet för att leva upp till kraven genom att se över molntjänster, rutiner samt hur, var och vilka personuppgifter vi sparar. Vi kommer även besluta hur länge de ska sparas. Hur långt har ni kommit i det arbetet? Har ni börjat? Eller är ni helt klara?