Integritet

Vi tror på öppenhet och att hjälpas åt. Av den anledningen har vi listat vilka slags personuppgifter vi hanterar, samt hur.

Elevfilmer med personuppgifter i form av ansikten på deltagare och ev. namn lagras i upp till sex månader på Google Drive (som är GDPR-anpassat). Sedan raderas de. Länk till filmerna mailas till pedagogisk personal på skolan som kan ladda ner filmen. Då övergår filmerna i skolans ägo.

Elevfilmer med samtyckesavtal upprättade med vårdnadshavare och elever. Filmerna får visas i slutna sammanhang, t.ex. för politiker och vid lärarfortbildningar. De sparas på Google Drive (som är GDPR-anpassat) och får visas i upp till tolv månader efter inlett avtal.

Filmer från workshops med personuppgifter i form av ansikten på deltagare och ev. namn lagras i upp till sex månader på Google Drive (som är GDPR-anpassat). Sedan raderas de. Länk till filmerna mailas till respektive kontaktperson. Då övergår filmerna i organisationens och/eller kontaktpersonens ägo.

Filmer från workshops med samtyckesavtal upprättade med respektive deltagare. Filmerna får visas i slutna sammanhang, de sparas på Google Drive (som är GDPR-anpassat) och får visas i upp till 24 månader efter inlett avtal.

Kontaktuppgifter i samband med avtal, genomförande och bokföring sparas i sju år med hänvisning till rättslig förpliktelse och berättigat intresse.

Kontakta filmpedagogerna