Om Filmpedagogernas verksamhet

Filmpedagogerna Folkets Bio är en ideell förening som håller föreläsningar, fortbildningar och workshops i film och media.

Vår främsta målgrupp är utbildningssektorn: allt ifrån förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning, till universitet, studieförbund och bibliotek. Några av våra teman är sociala medier, nyheter, reklam, propaganda, källkritik, sagor och myter, lag och rätt på nätet, filmkunskap samt normer och värderingar.

Sedan 2010 samarbetar vi med UNESCO i frågor som rör medie- och informationskunnighet (MIK). Vi ingår även i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group.

Varje år träffar vi cirka 15 000 personer på cirka 50 orter i Sverige. Ungefär 2 500 personer får göra film med oss varje år.

Kontakta filmpedagogerna

Kontakta oss

Telefon: 031 – 12 10 90
E-post: info @ filmpedagogerna.se

Adress:
Folkets Bio Filmpedagogerna
Linnégatan 21
413 04 Göteborg

Besöksadress:
Hagabion, Linnégatan 21

VI ÄR FILMPEDAGOGERNA

Hitta din föreläsning

Övrig information

Ansök om arrangörsstöd

Filmpedagogernas föreläsningar uppfyller Västra Götalandsregionens kriterier för arrangörsstöd.

Alla kommuner och arrangörer kan därmed söka arrangörsstöd för våra samtliga aktiviteter. Arrangören betalar 50 % av arvodet, medan arrangörsstödet täcker resterande 50 % (inklusive resa och ev. boende).

Kontakta kultursamordnaren i din kommun för mer information.