And the king said, what a fantastic machine!

“And the king said, what a fantastic machine!” handlar om människans relation till kameran, med nedslag i dess tvåhundraåriga historia. Filmens fokus är på hur kameran har använts, hur vi använder kameran idag och hur detta påverkar vårt beteende och i förlängningen hela samhället. Filmen är gjord med arkivmaterial, från bildmediets början till dagens innehåll från YouTube och sociala medier.

Denna filmhandledning består av sex lektionsupplägg som innehåller syfte och bakgrund, följt av diskussions- och reflektionsunderlag till klassen. I lektionsuppläggen finns även extramaterial i form av sekvenser ur filmen, länkar och hjälp till filmanalys.

Ett tips kan vara att läsa igenom alla lektionsupplägg och sedan välja lektionsupplägg utifrån vilka ämnen du undervisar i och den kunskapsnivå som dina elever befinner sig på.