Havets sång samtalshandledning PDF

I Havets sång korsas verklighetens väg och mytens snåriga stig. En familj ska klara av livet och vardagen då mamman mystiskt har försvunnit till havet när lillasyster föddes. Samtidigt för äventyret med oss ner i havets mytiska djup där vi får möta Selkies, en blandning mellan kvinna och säl. Och två unga syskon tvingas, på sin resa, ta upp kampen mot den onda häxan som har stängt in alla känslor i burkar. Här får vi upptäcka hur sorg kan förbytas i glädje och att känslor sällan existerar oberoende av varandra.