Hungerspelen samtalshandledning PDF

“Hungerspelen” är en mycket populär bok i en trilogiserie som nu blivit filmatiserad som “Hunger Games”. Filmen berör många intressanta teman och ämnen att diskutera i skolan. Inom Språk, Litteratur, Samhällskunskap, Historia, Media m.fl hittar man i denna film frågor som är intressanta att samtala om i skolan. Genrediskussioner, samtal om: ekonomi, ideologi, etik och moral, medier samt genusdiskussioner är bara några av alla teman som finns i denna välkonstruerade film.USA, 2012, Gary Ross, 142 minuter