Waltz with Bashir samtalshandledning PDF

Kan man glömma en massaker? Med den frågan i huvudet försöker regissören Ari Folman i denna animerade dokumentär att ge svar på vad krig gör med människor. Med utgångspunkt från sina egna erfarenheter från kriget med Libanon 1982 och massakern i flyktinglägren Sabra och Shatila ställer han frågor om krig, moral, minnen, historia och personligt ansvar.
Israel Frankrike, 2008, Ari Folman, 87 minuter, Från 15 år

Waltz with bashir