AI – idag och i framtiden

Seniorer 65+

2 h

Frågor om AI har behandlats i litteratur, konst och kultur i ungefär 150 år. Nu är vi där. Hur ska vi bemöta AI i samhället? Och hur kan vi förbereda oss på en framtid där AI används i än högre utsträckning?

I begreppet AI, artificiell intelligens, ingår en massa tekniker som vi använder och ser som naturliga sedan länge, som till exempel automatisering. Idag är bilden mer komplex och det är många olika kombinationer av tekniker som utgör det vi kallar AI. 

Men i slutändan handlar det om värderingar, etik och att vara människa. Vi måste hela tiden fundera på vilka för- och nackdelar AI har utifrån olika perspektiv: på individnivå, i olika yrken, i skolan och i samhället som helhet.

Vi tar upp exempel hur AI används idag och belyser frågan om hur vi människor, vårt samhälle och vårt lärande påverkas av AI. 

Redan nu har tekniken börjat regleras så att vi kan få kontroll över den, vår data och vår integritet. Vi diskuterar vad vi behöver kunna och hur vi bör agera för att kontrollera utvecklingen – och för att utnyttja AI till vår fördel. 

Föreläsningarna om AI handlar om:

  • Att förstå AI:s roll i samhället.
  • Att kunna finna, analysera och kritiskt granska AI.
  • Att kunna skapa och uttrycka sig med hjälp av AI i olika medier.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Göteborgs Stad

Medievetna seniorer

Målgrupp: Seniorer 65+

En kostnadsfri utbildning i film och media för seniorer och som startar hösten 2023 i Göteborg.

Bildanalys

Berätta med bilder

Målgrupp: Seniorer 65+

Vi går igenom foto och film som estetisk uttrycksform, samtidigt som deltagarna får öva på ett kritiskt förhållningssätt till bilder. En workshop med praktiska övningar!