Arbeta vidare med film

Här har vi samlat metoder för hur du kan arbeta med film utifrån tre perspektiv (och med fördel även i följande ordning): 1) den personliga upplevelsen, 2) utifrån filmens språk samt 3) hur du kan utveckla skrivandet med hjälp av film tillsammans med eleverna.

Vi vill att kunskaperna om film som pedagogiskt verktyg ska stanna kvar i verksamheter som vi besöker och det är därför som vi har gjort detta häfte. Häftet är till för den som vill minnas vad vi pratade om under filmprojektet eller fortbildningen och för den som vill arbeta vidare med film som pedagogiskt verktyg. Häftet delas ut till skolor som vi besöker i samband med Skapande skola-projekt, men vi har även med det vid fortbildningar och vissa konferenser.

Rubrik: Arbeta vidare med film