Korta utbildningsfilmer om olika aspekter inom MIK

Förskoleförvaltningen i Göteborg har tillsammans med Göteborgsregionen (GR) gjort en unik satsning för att stärka medie- och informationskunnigheten (MIK) hos förskolepersonal genom deras nya, öppna plattform MIKtemplet.

På MIK-templet finns det olika kunskapsområden, eller moduler, med korta filmer som är mellan en och ett par minuter långa. Modulerna har följande rubriker: Vad är MIK i förskolan?, Källkritik – källtillit, Reklam, Bildkunnighet samt Digital kunnighet. I varje modul finns en inledande text om själva ämnet och material att läsa, titta eller lyssna på. Modulerna innehåller också tips på vidare läsning för den som vill fördjupa sina kunskaper och i några av modulerna finns även quiz för den som vill testa sina kunskaper.

Vi har gjort sju av filmerna på MIK-templet som alla är öppna och fria att använda i undervisning. Våra filmer passar för elever från årskurs fem och uppåt beroende på kontext och elevgrupp.

Deepfakes

Kameravinklar och bildutsnitt

Vad är reklam?

Marknadsföring och barn

Produktplaceringar

Från källkritik till källtillit

Vad är MIK?