Utbildningsfilm om sociala medier för mellanstadiet

Trots att de flesta sociala medieplattformar har en åldersgräns på 13 år, är det många under 13 år som befinner sig där. Därför har vi gjort en kort utbildningsfilm för just den målgruppen med de viktigaste aspekterna att tänka på och ta hänsyn till. Filmen är indelad i korta kapitel som tar upp följande aspekter: identitet och gemenskap, anonymitet, bilder och ansvar, lag och rätt gällande yttrandefrihet, förtal och nakenbilder samt reklam, algoritmer och källtillit.

Precis som våra tidigare filmer, försöker vi ha med någon eller några experter som uttalar sig i filmen. I denna film pratar Lizette Edfeldt från Lilla Aktuellt om källtillit och algoritmer. Vi har även fått lov att använda musik och filmklipp från artisten Ida Redig.

Denna utbildningsfilm med lärarhandledning och lektionsupplägg riktar sig specifikt till mellanstadieelever, eftersom de behöver få förutsättningar för att kunna skapa en så schysst miljö som möjligt på nätet – men också för att inte råka illa ut.

Filmen är 14 minuter lång och har tillhörande lärarhandledning och elevmaterial. Film och material finns på flera mediecentraler i landet.