Utbildningsfilmer: Berättandets grammatik

Vi blev människor först när vi lyckades förmedla en erfarenhet eller visdom i form av en berättelse för en kompis. Då blev vi Homo Narrans – den berättande människan. Rörliga bilder används i allt högre grad av makthavare när de förmedlar sina budskap till oss. Och samtidigt har vi aldrig tidigare ägnat så mycket tid till berättelser i film, på TV och på nätet. Vi har en känsla för berättelsens struktur utan att kanske ens märka det. I den här föreläsningen sätter Fredrik Holmberg ord på den dolda kompetensen och hjälper oss därmed slipa ett av de viktigaste verktyg en medborgare kan äga: berättarkonsten. 

Föreläsningen, som du hittar här, består av fyra delar:

Drama    berättelsemaskinen och dramaturgi 

Karaktärer  – grundinstrumenten i orkestreringen

Innehåll  – formuleringsnivåer. Underbart är kort, långt, eller mitt emellan 

Stil och Genre  – visuella tilltal och det vidgade textbegreppet