Utbildningsfilmer: Influencers och gaming

Reklamstrategierna förändras i takt med teknikutvecklingen och vår mediekonsumtion. Därför har vi producerat två uppdateringar till Reklamfilmens fantastiska värld: en utbildningsfilm om influencerbranschen och en film om gaming.

Filmerna finns tillgängliga på Vimeo och YouTube – fria och öppna för alla att använda direkt i klassrummet. Filmerna ingår också i våra föreläsningar om reklam och medie- och informationskunnighet, MIK.

Dessa filmer är producerade med stöd från Konsumentverket, som inte tar ställning till filmernas innehåll.