And we have an announcement…

Det känns fantastiskt roligt att berätta att vi är representerade i FOMP:s styrelse!

FOMP, eller föreningen Film- och mediepedagogik, är ett nationellt nätverk som syftar till att sammanlänka aktörer och organisationer med konkret verksamhet inom MIK-området. Två gånger per år hålls det energigivande, inspirerande och matnyttiga utbildningsdagar för alla medlemmar. Just nu är vi i full gång med att förbereda sommarens fortbildning som har temat Film som verktyg för demokrati. Bland annat kommer vi bjuda på filmvisning med efterföljande samtal, lyfta fram ett intressant integrationsprojekt och prata källkritik och sociala medier. Datumen är 4-6 juni och platsen är Cnema i Norrköping.

Kanske vet du någon som borde vara med? Eller är du själv nyfiken och funderar på om detta kan vara för dig eller din organisation? Hör av dig!