Välkommen till MIK-dag om AI i Borås 23/10

Äntligen är det dags för MIK-dag igen!

Denna gång är vi i Borås och temat som behandlas är artificiell intelligens (AI) kopplat till utbildning.

Med oss under förmiddagen är Kristina Alexandersson från Internetstiftelsen, Carl Heath från RISE och Karin Grönvall från Kungliga biblioteket.

Maskiner, människor och kultur – hur kommer AI påverka den kultur vi möter på nätet?

Kristina Alexanderson projektledare på Internetstiftelsen pratar om hur AI påverkar oss, vår vardag och vårt sätt att ta vardagskultur på nätet. Hur påverkar tekniken – internet, algoritmer och AI – de kulturella uttryck (memes, virala klipp och det tonläge) som vi möter/har på nätet?

Talare: Kristina Alexanderson är ansvarig för skolsatsningarna på Internetstiftelsen, och en av Sveriges ledande experter kring digital kompetens. Hon är också en mycket uppskattad föreläsare.

Förändrade medielandskap i spåren av AI – vad innebär det för medie- och informationskunnigheten?

Artificiell Intelligens har under de senaste åren kommit att bli en central del av samhällets digitala strukturomvandling. Detta gäller inte minst i frågor som knyter an till medie- och informationskunnighet. Utvecklingen inom AI förändrar medielandskapet när det gäller hur medier fungerar och vilken kunskap som behövs i utvecklingen av nya medier. Men AI förändrar också förutsättningarna för mottagaren av information genom medier. Denna föreläsning syftar till att illustrera påverkan på medielandskapet och medie- och informationskunnighet i en tid där AI i hög hastighet förändrar förutsättningarna.

Talare: Carl Heath är senior forskare och fokusledare för området resilienta informationssystem. Han är verksam inom områden som samhällets digitala strukturomvandling och frågor kopplade till demokrati, digital resiliens, och innovation.

Hur kan MIK utvecklas för att möta de nya utmaningarna i det demokratiska uppdraget?

Bibliotekslagen är tydlig. Biblioteken ska verka för det demokratiska samhällets utveckling genom att bidra till kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning. Bibliotekens arbete bottnar i grundvärderingar som öppenhet, inkludering, integritet och transparens. Värderingar som utmanas i en tid av snabb AI-utveckling och skapande av syntetisk media där transparens är långt ifrån självklart. Hur kan MIK utvecklas för att möta de nya utmaningarna i det demokratiska uppdraget? AI-genererade uttryck bygger i grunden på mänskliga uttryck, ofta media i olika former. Den bredaste tillgången till media finns på bibliotek och kulturarvsinstitutioner. Vad finns det för möjligheter för dessa institutioner att vara aktiva såväl i förståelsen av som i utvecklingen av AI?

Talare: Karin Grönvall är sedan 2019 riksbibliotekarie och chef för kungliga biblioteket. Karin har sin bakgrund som bibliotekarie och bibliotekschef inom universitetssektorn där biblioteken generellt har en viktig pedagogisk roll gällande medie- och informationskunnighet. Karin har ett stort intresse för digitaliseringen i samhället och hur det påverkar inte minst bibliotekens roll.

När? Måndagen den 23:e oktober.

Tid? 9:30 – 12:30.

Plats? Navet i Borås, samt digitalt.

Anmälan sker via länken här.

Vill du se inbjudan i sin helhet och kanske tipsa kollegor eller vänner? Här hittar du en PDF med en aktiv länk till anmälan.