Medieutbildning för seniorer hösten 2023!

Seniorer och media i fokus när Arvsfonden får bestämma.

Från och med hösten 2023 och tre år framåt kommer Filmpedagogerna hålla kostnadsfria och fristående utbildningstillfällen i media för seniorer på Hisingen i Göteborg. Träffarna består av aktiverande föreläsningar och aktiviteter utifrån olika teman, samt filmsamtal och kommer ske på olika träffpunkter på Hisingen (schema kommer i augusti).

Teman som är aktuella för detta specifika projekt ingår i paraplybegreppet medie- och informationskunnighet (MIK) som till exempel omfattar filmkunnighet, filmsamtal, nyheter, reklam, propaganda, källkritik och källtillit, sociala medier, spel, filmskapande, fotografi, internet och dagens medielandskap, berättande, sagor och myter och normer och värderingar.

Projektets olika delar genomförs av Filmpedagogerna Folkets Bio, medan styrgruppen och deltagarna är delaktiga i utbildningens utformning och innehåll. Styrgruppen består av Lars Nyström (SPF Seniorerna), Cornelia Bjurström (Torslanda Filmstudio), Zaidi Folias (SKPF Pensionärerna), Daniel Schuldt (Göteborgs Stad) och Johan Holmberg (Filmpedagogerna Folkets Bio).

Projektet, som går under namnet “Medvetna seniorer”, finansieras genom stöd från Allmänna Arvsfonden och i samarbete med SPF, SKPF, Torslanda Filmstudio och Göteborgs stad.