Vad är MIK?

MIK, eller medie- och informationskunnighet, omfattar alla former av kommunikation och handlar om att förstå och behärska de kommunikationsformer som används vid maktutövning och opinionsbildning, som till exempel nyheter, sociala medier och reklam.

MIK handlar om representation, det vill säga vilka som får komma till tals i media och i vilka roller; det handlar om hur man berättar i rörlig bild med karaktärer, dramaturgi, musik och klippning; det handlar om medieägande och upphovsrätt, vad som gör en nyhet, bildens makt och propaganda.

Men MIK handlar också om det större perspektivet: Hur digitaliseringen påverkar våra sätt att kommunicera och vilka likheter och skillnader det finns mellan berättande idag och de berättelser som fördes vidare vid lägerelden i mänsklighetens begynnelse. I en tid då vi alla är publicister har vi till exempel ett större ansvar för de berättelser, bilder och åsikter som vi delar med oss av på nätet. Vi behöver även förstå vår egen roll i digitaliseringen för att bli medvetna medborgare och konsumenter. 

Så MIK handlar om att vi ska förstå mediers roll, att kunna finna, analysera och värdera information, samt att vi själva ska kunna uttrycka oss och skapa innehåll i olika medier, så att så många röster som möjligt får höras. På så vis är MIK en demokratifråga.

Vill du se vår 90 sekunderssummering av MIK-begreppet som film istället? Klicka här. Vill du se den med engelskt tal? Klicka här.

Filmpedagogerna har ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om MIK. Det gör vi genom föreläsningar på bibliotek och folkhögskolor, fortbildningar, produktion av utbildningsfilmer, samarbeten med andra organisationer och myndigheter såsom Statens medieråd, Internetstiftelsen, Göteborgs universitet, Högskolan i Borås och Svenska Filminstitutet, samt nätverkande i olika sammanhang på olika nivåer. Vi ingår även i EU-kommissionens Media Literacy Expert Group och samarbetar med UNESCO i MIK-frågor.