Vårt seniorprojekt presenterat i EU-kommissionen

Hur fungerar dagens medielandskap för seniorer? Och hur utbildas seniorer i frågor som rör dagens medielandskap?

Ett halvår in i vårt seniorprojekt “Medievetna seniorer” har det blivit väldigt tydligt att personer som gått i pension inte är en – utan flera – generationer av människor med väldigt olika bakgrund, utbildning och erfarenheter. Vissa av dem sa hejdå till arbetslivet innan internets stora genomslag medan andra slutade arbeta alldeles nyligen.

Seniorer utgör cirka 20 % av befolkningen, men 30 % av dem som röstar. Att prata med dem om bildens makt, sociala medier, nyheter, propaganda, AI och digital källkritik är viktigt för vår demokrati. Precis som alla i samhället behöver de ges möjlighet till livslångt lärande och välinformerade val.

Dagens medieflöde har högt tempo, vilket utnyttjas av aktörer som sysslar med exempelvis valpåverkan gentemot seniorer.

Förra veckan presenterade Johan seniorprojektet för EU-kommissionens Media Literacy Expert Group som vi ingår i. Medievetna seniorer är ett treårigt projekt som drivs av oss i samarbete med lokala seniorföreningar och Göteborgs Stad – med stöd från Allmänna Arvsfonden. Till presentationen i Bryssel gjorde vi en kort informationsfilm på engelska som vi nu har översatt till svenska: