Tag: Filmpedagogik

Rubrik: Arbeta vidare med film

Nytt häfte om film som pedagogiskt verktyg

Idag har vi skickat iväg häftet “Arbeta vidare med film” till tryck. Här har vi samlat metoder för hur du kan arbeta med film utifrån den personliga upplevelsen, utifrån filmens språk samt hur du kan arbeta med skrivandet med hjälp av film tillsammans med eleverna. Vi vill ju att de kunskaper som vi kommer med till en skola ska stanna kvar i verksamheten och då kan detta häfte vara till hjälp, för den som vill

Läs mer »

Kan film användas som verktyg för integration?

Självklart, säger vi! Tillsammans med FOMP (föreningen Film och mediepedagogik) har vi sammanställt fem case från olika delar av landet som vi vill lyfta fram som inspiration för er intresserade och nyfikna. Vilka som medverkar? Akademin Valand, Fokets Bio Regina, Wisbygymnasiet, Tollereds Biograf och Historieberättarna. Hoppas att du blir lika inspirerad som vi blev när vi fick höra om de olika projekten! Med värme, Julia Lagergren Integration-genom-film

Läs mer »