Berätta med bilder

Gymnasie- och högskolenivå

2 h workshop

Lär dig berätta en historia med hjälp av bilder – både stillbilder och rörliga bilder!

I dagens samhälle konsumerar vi ständigt bilder av olika slag. Därför är det viktigare än någonsin att vara medveten om bildmediets funktion och påverkan. I denna workshop lär sig deltagarna att använda kameran för att omvandla en del av verkligheten till en bild.

Vi går igenom foto och film som estetisk uttrycksform, samtidigt som deltagarna får öva på ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Teori varvas med praktik där deltagarna själva får träna på att berätta med bilder utifrån givna ramar.

Deltagarna fotograferar med egna surfplattor, med sina egna mobiler eller lånar våra iPads. 

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Källkritik

Källkritik 2.0

Målgrupp : Gymnasie-och högskolenivå

I denna föreläsning går vi igenom och exemplifierar olika sätt att källgranska rörlig bild, Internet och tidningar.

Sagor & myter Föreläsning: Crash course i storytelling
Antiken

Sagor och myter i populärkulturen

Målgrupp: Gymnasie- och högskolenivå

I dagens filmer och TV-serier möter vi gamla sagor och myter i nya former och versioner. Vårt klassiska kulturarv lever och frodas.