Digital källkritik

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Tillgången till information ökar ständigt och informationsflödet går väldigt snabbt. Vad är fakta och vad är tyckande i detta flöde? Hur kan vi källgranska de medier som elever använder, såsom TV, bilder, film och internet? I denna föreläsning går vi igenom och exemplifierar olika sätt att källgranska rörlig bild, internet och nyhetsmedier – men också strategier om hur vi kan förhålla oss till artificiell intelligens (AI). Hur medvetna är vi om hur styrda våra sökningar på internet är och vilka algoritmer som ligger bakom det som visas i sociala medier?

Fördjupning:
Digital källkritik kan fås med fördjupning med inriktning eget skapande, klippning och stil.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Bok till film/Sångtext till film
Filmanalys

Lär dig leda filmsamtal

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

En grundkurs i filmens språk och metod för att leda samtal med alla
typer av grupper.

grundläggande filmanalys Grundläggande filmanalys
Film

Film som pedagogiskt verktyg

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Få en översikt över pedagogiska metoder för rörlig bild i undervisning. Ni får också en grundkurs i filmens språk.