Lär dig leda filmsamtal

Bok till film/Sångtext till film

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Lär dig leda filmsamtal är en utbildning för dig som vill lära dig mer om film och filmsamtal. Metoderna är användbara i exempelvis boksamtal, språkcaféverksamhet och i filmsamtal med publik.

Syftet med fortbildningen är att förmedla grundläggande baskunskaper i film, samt att ge en grund i att leda filmsamtal utifrån metoden ”Tala film – tala liv”. Fortbildningen innehåller både observation, föreläsning och gemensamma övningar. Vi utgår ifrån olika (tillgängliga) kortfilmer och ger handfasta tips på vad som kan vara bra att tänka på.

Bok till film/Sångtext till film

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Dokumentärfilm

Filmen – sanning och verklighet

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

En föreläsning om förhållandet mellan film, verklighet och sanning med utgångspunkt i genren essäfilm.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news
Granska

Digital källkritik

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Vi går igenom och exemplifierar olika sätt att kritiskt granska rörlig bild, Internet och nyhetsmedier. En föreläsning för allmänheten eller som fortbildning.