Heldagsfilmning (valfritt tema)

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: 6 timmar

Under heldagsfilmning får eleverna skapa berättelser och budskap utifrån specifika teman/genrer som ni bestämmer, samt filma, redigera och visa  filmen under samma dag. Fokus ligger på att berätta med rörlig bild och få inblick i hur bild samverkar med ljud och musik. Detta tema passar extra väl kursplanerna för svenska, bild och musik. För att hinna få ihop filmer krävs cirka 6 timmars filmarbete samt en timmes lunch.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Film

Mänskliga rättigheter

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna bekantar sig med de mänskliga rättigheterna samt ges möjlighet att reflektera över dessa genom eget filmskapande.