Heldagsfilmning (valfritt tema)

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: 6 timmar

Under heldagsfilmning får eleverna skapa berättelser och budskap utifrån specifika teman/genrer som ni bestämmer, samt filma, redigera och visa  filmen under samma dag. Fokus ligger på att berätta med rörlig bild och få inblick i hur bild samverkar med ljud och musik. Detta tema passar extra väl kursplanerna för svenska, bild och musik. För att hinna få ihop filmer krävs cirka 6 timmars filmarbete samt 40 minuter lunch.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Film

Sant eller falskt?

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Vi undersöker vad som är fakta och vad som är tyckande samt hur t.ex. klippning och ljud påverkar hur vi uppfattar en berättelse.

Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.