Heldagsfilmning (valfritt tema)

heldagsfilmning

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: Heldagsprojekt 6 timmar (exkl raster)

Under heldagsfilmning får eleverna skapa berättelser och budskap utifrån specifika teman/genrer som ni bestämmer, samt filma, redigera och visa filmen under samma dag. Fokus ligger på att berätta med rörlig bild och få inblick i hur bild samverkar med ljud och musik. Detta tema passar extra väl kursplanerna för svenska, bild och musik. För att hinna få ihop filmer krävs cirka 6 timmars filmarbete samt 45 minuter lunch.

Läs mer om Skapande skola och hur du ansöker på Kulturrådets hemsida.

heldagsfilmning

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Vi och dom
Film

Vi och dom

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, tv, social medier vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Sociala medier
Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.