Filmens språk

Mälgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: 2 timmar + uppföljning 4 timmar filmworkshop

I denna workshop pratar vi om filmspråkets grunder och hur dessa används för att skapa intressanta berättelser. Vi använder sekvenser ur aktuella filmer och TV-serier och undersöker kameraarbete, ljudläggning, klippning, dramaturgi och karaktärer för att se hur berättarkomponenterna samspelar. Sedan får eleverna möjlighet att skapa egna filmberättelser inom något tema som ni arbetar med på skolan. Workshopen syftar även till att ge eleverna förutsättningar att bli kritiska och mediemedvetna medborgare. 

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Film

Sant eller falskt?

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Vi undersöker vad som är fakta och vad som är tyckande samt hur t.ex. klippning och ljud påverkar hur vi uppfattar en berättelse.

Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.