Filmens språk

Filmens språk -

Mälgrupp: Grundskola/Skapande skola

Längd: 2 timmar + uppföljning 4 timmar filmworkshop

I workshopen Filmens språk pratar vi om filmspråkets grunder och hur dessa används för att skapa intressanta berättelser. Vi använder sekvenser ur aktuella filmer och TV-serier och undersöker kameraarbete, ljudläggning, klippning, dramaturgi och karaktärer för att se hur berättarkomponenterna samspelar. Sedan får eleverna möjlighet att skapa egna filmberättelser inom något tema som ni arbetar med på skolan. Workshopen syftar även till att stärka ett kritiskt förhållningssätt till rörlig bild.

Läs mer om Skapande skola och hur du ansöker på Kulturrådets hemsida.

Filmens språk -

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Vi och dom
Film

Vi och dom

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Hur påverkar film, tv, social medier vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Sociala medier
Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Grundskola/Skapande skola

Eleverna lär sig hur sociala medier fungerar, hur de används och vilka konsekvenser användandet får för allas vårt sätt att leva.