Workshop: Gör egen skräckfilm

Målgrupp: Företag

Många älskar skräckfilm, men varför fascineras vi av det? I denna workshop diskuterar vi hur skräckfilmsgenren fungerar, vad ondska är och vem som får representera det goda. Under teorin får deltagarna inblick i berättandets struktur, genrer och hur berättelse, bild och ljud samverkar för att förstärka budskap. Därefter får de göra egna korta skräckfilmer. Deltagarna utmanas att leka med skräckfilmsstereotyper för att berätta något nytt, kommentera samtiden eller berätta om något som är viktigt för dem.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Reklam - målgrupper
Film

Workshop: Reklam

Målgrupp: Företag

Träna samarbete, retorik och kreativitet – och skratta tillsammans! Vilka metoder och vilka koncept används i reklam och film idag?
En aktiverande föreläsning med workshop som ständigt uppdateras.

Reklam - målgrupper
Film

Föreläsning: Reklam

Målgrupp: Företag

Vilka är sändare av film och reklam och vilka är de tänkta målgrupperna? Vilka metoder och vilka koncept används i reklam och film idag?

En aktiverande föreläsning som ständigt uppdateras!