Workshop: Reklam

Reklam - målgrupper

Träna samarbete, källkritik och kreativitet – och skratta tillsammans!

Reklam är vår tids största gemensamma kulturyttring. Varje år läggs över 70 miljarder på reklam i Sverige. Reklammakarna blir allt skickligare på att använda sig av rörliga bilder för att locka och fånga oss. Vi ser på vilka som är sändare av film och reklam och vilka de tänkt sig som målgrupper. Vilka metoder och vilka koncept använder de sig av? Hur påverkas vi? Har vi blivit bättre och mer kritiska konsumenter? Deltagarna delas in i mindre grupper och får skapa egna reklamfilmer. Resultatet? Ökad gemenskap, kreativitet, mycket energi och mer medvetna och kritiska granskare av rörlig bild.

Upplägg: Vi inleder dagen med en aktiverande föreläsning om källkritik och rörlig bild. Sedan delas deltagarna in i mindre grupper som ska göra egna reklamfilmer. Dagen avslutas med filmvisning.

Teknik och förutsättningar: Vi tar med all nödvändig teknik och green screen. Det enda som behöver ha är: projektor, duk och ljud.

Reklam - målgrupper

Anmäl intresse för denna föreläsning

Fler utbildningar

Reklam - målgrupper
Film

Föreläsning: Reklam

Målgrupp: Företag

Vilka är sändare av film och reklam och vilka är de tänkta målgrupperna? Vilka metoder och vilka koncept används i reklam och film idag?

En aktiverande föreläsning som ständigt uppdateras!

Normer och värdegrund Föreläsning: Medie- och informationskunnighet- MIK Mänskliga rättigheter
Normer och värderingar

Föreläsning: Normer och värdegrund

Målgrupp: Företag

Aktiverande föreläsning om hur vi skapar ett ”vi” och ett ”dom”. Hur undviker vi att fördomar, stereotyper och språkbruk blir till kränkningar i vår vardag?