Tack Skolverket!

Förra veckan fick vi möjligheten att prata om kritiskt förhållningssätt till rörlig bild på Skolverkets konferens “Eleven i en digital omvärld”. Eftersom vi har längtat efter att få redigera i realtid för att visa på redigeringens avgörande roll på budskapet, blev vi väldigt glada när tekniken var med oss. Inför 300 deltagare (varav cirka 100 på plats i salen) pratade vi genre, berättarkomponenter, reklam, sociala medier, lag och rätt, propaganda och hann live-redigera på 45 minuter! Himla kul, tycker vi! Vi gör gärna liknande upplägg på såväl lärarfortbildningar som på bibliotek och andra konferenser där folkbildning är en del.

Kontakta oss om du vill boka in föreläsning, fortbildning eller filmworkshop! info @ filmpedagogerna.se

Läs mer om vår MIK-föreläsning här.