Nu inleds höstens Skapande skola-projekt

Äntligen! Nästa vecka kickar vi igång höstens Skapande skola-projekt. Eftersom vi oftast träffar klasser från årskurs 5 och uppåt, har vi flest heldagsprojekt (när vi har yngre elever delar vi upp projektet i två dagar; däremellan arbetar eleverna med manus tillsammans med sin ordinarie lärare).

Men, vad innebär ett heldagsprojekt inom ramen för Skapande skola med Filmpedagogerna? I de flesta fall har skolan eller kommunen ett tema som de vill arbeta med, t.ex. Vi och dom, Sociala medier, Skräckfilm, Bok till film eller Digital källkritik. I andra fall har de bestämt att en viss årskurs ska få Skapande skola och då är det lättast att titta på vilka projekt som passar respektive årskurs, till exempel:

Årskurs 1 – 9: Bok till film/Sångtext till film, Filmens språk

Årskurs 1 – 6: Sagor och myter, förslagsvis med inriktning Hjältar och förebilder

Årskurs 5 – 9: Vi och dom, Reklam, Mänskliga rättigheter, Skräckfilm, Sociala medier

Årskurs 8 – 9: Identitet, grupptryck och ANDT (alkohol, narkotika, doping och tobak), Tänk själv

Heldagsprojekten är 6,5 h inklusive raster. Dagen inleds med filmteori, samtal kring det valda temat och kort genomgång av redigeringsprogrammet iMovie. Därefter får eleverna spåna idéer en kort stund och sedan utveckla ett manus. När vi ser att grupperna har en hel berättelse, får de bege sig ut och börja filma och sedan redigera. Under arbetets gång får grupperna löpande respons och hjälp från oss. Dagen avslutas med gemensam filmvisning och kamratrespons – belöningen efter en hel dags intensivt arbete!

Alla våra Skapande skola-projekt följer skolans läroplan och värdegrund. Vi ser helst att klassens ordinarie lärare är med under hela dagen för att följa processen. Detta eftersom projekten ingår i kursplanerna för till exempel Svenska, SO, Bild och Musik, samt skolans kontinuerliga värdegrundsarbete.

Har du frågor om Skapande skola eller vill boka in din kommun eller skola? Maila till: linnea (a) filmpedagogerna.se

Vill du läsa mer om hur Skapande skola fungerar och hur man söker, klicka här för att komma till Kulturrådets hemsida.