MIK – för en hållbar demokrati

MIK-föreläsning

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Att lära sig läsa, tala och skriva är en mänsklig rättighet. Idag innefattar detta fler medier än det skrivna ordet och förutsättningarna för kommunikation förändras ständigt. Hur skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande?

Under MIK-föreläsningen får du en översikt av UNESCO:s ramverk över medie- och informationskunnighet. Trots att detta kanske känns helt nytt, kommer du att bli förvånad över hur mycket MIK som redan görs i skolan och på bibliotek idag. Eftersom vår mediekonsumtion idag till stor del består av bilder, och framför allt rörliga bilder, är vår föreläsning visuell. Vi diskuterar ämnet med hjälp av de bilder som omger oss i samhället för att illustrera, problematisera och tydliggöra olika aspekter av MIK-begreppet, i Sverige och i världen.

Sedan några år tillbaka samarbetar vi med UNESCO i utbildningsfrågor. Vi har även ett uppdrag från Västra Götalandsregionen att sprida kunskap om MIK. Detta är samarbeten som vi är väldigt stolta över. De bekräftar att MIK behövs, lokalt såväl som globalt.

Demokrati och yttrandefrihet går inte att föreställa sig utan att man inkludera media – en offentlig arena så grundläggande för en fungerande demokrati. Den pågående digitaliseringsprocessen ha förändrat medias sätt att fungera lika mycket som politikens struktur och marknadens natur. Vårt kommunikationssystem förändrar vår syn på tid och rum och beteendemönster. Det transformerar kort och gott det offentliga rummet. – Professor Ulla Carlsson

MIK-föreläsning kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

MIK-föreläsning

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Bok till film/Sångtext till film
Filmanalys

Lär dig leda filmsamtal

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

En grundkurs i filmens språk och metod för att leda samtal med alla
typer av grupper.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news
Granska

Digital källkritik

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Vi går igenom och exemplifierar olika sätt att kritiskt granska rörlig bild, Internet och nyhetsmedier. En föreläsning för allmänheten eller som fortbildning.