Berätta med bilder

Bibliotek/Kommun/Förvaltning

2 h workshop

Lär dig berätta en historia med hjälp av bilder – både stillbilder och rörliga bilder!

I dagens samhälle konsumerar vi ständigt bilder av olika slag. Därför är det viktigare än någonsin att vara medveten om bildmediets funktion och påverkan. I denna workshop lär sig deltagarna att använda kameran för att omvandla en del av verkligheten till en bild.

Vi går igenom foto och film som estetisk uttrycksform, samtidigt som deltagarna får öva på ett kritiskt förhållningssätt till bilder. Teori varvas med praktik där deltagarna själva får träna på att berätta med bilder utifrån givna ramar.

Deltagarna fotograferar med egna surfplattor, med sina egna mobiler eller lånar våra iPads. 

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Bok till film/Sångtext till film
Filmanalys

Lär dig leda filmsamtal

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

En grundkurs i filmens språk och metod för att leda samtal med alla
typer av grupper.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news
Granska

Digital källkritik

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Vi går igenom och exemplifierar olika sätt att kritiskt granska rörlig bild, Internet och nyhetsmedier. En föreläsning för allmänheten eller som fortbildning.