Normer och värderingar

Normer och värderingar

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Föreläsningen Normer och värderingar kan utgöra en del av det kontinuerliga arbetet med värdegrund och mänskliga rättigheter. Föreläsningen behandlar hur normer och värderingar påverkar hela vår tillvaro: på internet, arbetsplatsen, i skolan, på fritiden, i hemmet. När fördomar, stereotyper och språkbruk blir till kränkningar i vår vardag, vad gör vi då? Och hur gör vi för att aktivt motverka att det sker? Ett av föreläsningens fokus är internet då många kränkningar idag sker på sociala plattformar på nätet. Vi tar också upp vilka konsekvenser dessa handlingar kan få och ger exempel på lagar som vi alla behöver ha kännedom om, såsom yttrandefrihet, förtal och olaga integritetsintrång. Ett annat fokus är “vi” och “dom”. Vi undersöker de bilder vi får av människor, händelser och företeelser genom bland annat film och sociala medier. Hur påverkar dessa bilder vår syn på andra människor, på kvinnor och män och hur påverkas vårt eget identitetsskapande?

Vi använder oss av aktuella filmklipp för att kunna samtala och reflektera kring dessa komplexa frågor i vår föränderliga samtid. Detta i enlighet med de inledande kapitel i skolans läroplaner som understryker att utbildningen ska förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska samhället vilar på.

Normer och värderingar

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Bok till film/Sångtext till film
Filmanalys

Lär dig leda filmsamtal

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

En grundkurs i filmens språk och metod för att leda samtal med alla
typer av grupper.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news
Granska

Digital källkritik

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Vi går igenom och exemplifierar olika sätt att kritiskt granska rörlig bild, Internet och nyhetsmedier. En föreläsning för allmänheten eller som fortbildning.