Sociala medier

Sociala medier

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Hur använder vi sociala medier? Vilket förhållningssätt bör vi ha på sociala medier? Fördelar och nackdelar hos de stora aktörerna och plattformarna diskuteras och problematiseras, liksom risker och möjligheter utifrån individ- respektive samhällsperspektiv. Fortbildningen i sociala medier är en föreläsning som aktualiserar och väl korrelerar med likabehandlingsplaner, värdegrundsarbete och svensk lagstiftning utifrån aktuella case.

Fördjupning:
Kan fås med fördjupning med inriktning mobbning och kränkningar på nätet, genus och källkritik.

Föreläsningen kan fås på plats hos er, hos oss på Hagabion i Göteborg eller på distans.

Sociala medier

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Bok till film/Sångtext till film
Filmanalys

Lär dig leda filmsamtal

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

En grundkurs i filmens språk och metod för att leda samtal med alla
typer av grupper.

Källkritik 2.0 (för lärare) Nyheter Workshop: Gör egna fake news
Granska

Digital källkritik

Målgrupp: Bibliotek/Kommun/Förvaltning

Vi går igenom och exemplifierar olika sätt att kritiskt granska rörlig bild, Internet och nyhetsmedier. En föreläsning för allmänheten eller som fortbildning.