AI i skolan och undervisning

Lärarfortbildning

2 h

Frågor om AI har behandlats i litteratur, konst och kultur i ungefär 150 år. Nu är vi där. Hur ska vi bemöta AI i skolan? Och hur kan skolan förbereda eleverna på en framtid där AI används i än högre utsträckning?

I begreppet AI, artificiell intelligens, ingår en massa tekniker som vi använder och ser som naturliga sedan länge, som till exempel automatisering. Idag är bilden mer komplex och det är många olika kombinationer av tekniker som utgör det vi kallar AI. 

Men i slutändan handlar det om värderingar, etik och att vara människa. Vi måste hela tiden fundera på vilka för- och nackdelar AI har utifrån olika perspektiv i undervisningen. Hur kan olika AI-verktyg hjälpa elevernas lärande i språk och skrivande? Vilka moraliska dilemman kan lärare låta eleverna ställa till en språkbaserad AI? Och hur kan ni stärka AI-kunskapen genom kollegialt lärande?

Vi tar upp exempel hur AI används i skolan idag och belyser frågan om hur vi människor, vårt samhälle och vårt lärande påverkas av AI. 

Redan nu har tekniken börjat regleras så att vi kan få kontroll över den, vår data och vår integritet. Vi diskuterar vad vi behöver kunna och hur vi bör agera för att kontrollera utvecklingen – och för att utnyttja AI till vår fördel. 

Lärarfortbildningarna i AI handlar om:

  • Att förstå AI:s roll i samhället.
  • Att kunna finna, analysera och kritiskt granska AI.
  • Att kunna skapa och uttrycka sig med hjälp av AI i olika medier.

Anmäl intresse för denna föreläsning

Klicka här för att läsa om föreläsningens kopplingar till läroplanerna.

Fler utbildningar

Filmmusik Filmworkshop
Film

Filmworkshop

Målgrupp: Lärarfortbildning

Under workshopen lär du dig att skapa och redigera film på enklast möjliga sätt. Du får också flera tips på hur du kan använda film och filmskapande i din undervisning.

Filmens språk

Film som pedagogiskt verktyg

Målgrupp: Lärarfortbildning

Få en översikt över pedagogiska metoder för rörlig bild i undervisning. Ni får också en grundkurs i filmens språk.